Looptijd

Voor een overbruggingskrediet wordt geen vaste looptijd bepaald omdat dit eenvoudigweg niet mogelijk is. Er is altijd wel een schatting te maken voor de periode waarin uw woning mogelijk verkocht zal worden, maar met zekerheid is dit echter nooit te zeggen.

Risico overbruggingskrediet

Wel kunnen banken u een termijn opleggen waarbinnen de woning verkocht dient te zijn. Dit kan een termijn zijn van 1 jaar, maar net zo goed ook van 3 jaar. Binnen die termijn moet er dus zijn afgelost. Dat brengt tegelijk ook een groot risico met zich mee, want als u op deze manier een overeenkomst aangaat met een bank en u slaagt er niet in om het geld op tijd af te lossen, dan heeft u dus een groot probleem.

Daarom is het belangrijk om vooraf alle details van de overeenkomst voor een overbruggingskrediet goed met een bank door te spreken, want dit soort zaken zijn erg belangrijk om rekening mee te houden. Beslis ook zeker niet te snel, want het gaat bij een dergelijk krediet als dit om teveel geld om overhaast te beslissen.

Previous post:

Next post: